Att köpa en tillfällig tillbyggnad är en praktisk lösning för organisationer som behöver något snabbt och stabilt för tex. en utställning, idrottsevenemang eller konsert. Många föredrar tillfälliga tältbyggnader framför permanenta byggnader pga många anledningar. Det är oftare mer praktiskt att ha en byggnad som kan flyttas eller monteras ned än en permanent byggnad som står fast på sin plats för evigt. De flesta arrangemang öppnar och stänger regelbundet och det är inte ekonomiskt smart att ha något permanent när man ändå ska flytta inom en inte alltför lång framtid.

Tänk på behoven

När man införskaffar en temporär byggnad till ett evenemang är det viktigt att tänka på vilka behov man har. Finns det stor risk för regn, snö eller stark vind på platsen där tältet ska stå? Vilka typ av system är du i behov av? Vanligtvis har ett temporärt tält eller en hall behov av vatten, värme, elektricitet men du kanske också är i behov av ett bra internet, möjlighet att lasta av och på stora och tunga varor. Anser du att det finns en risk för inbrott är det viktigt med ett bra alarmsystem för att skydda varorna när du inte är på plats och göra det svårt för tjuvar.

Antalet besökare

Ska du ha ett tillfälligt evenmenang som en konsert eller ett idrottsevenemang finns det mycket att tänka på. Antagligen är du i behov av stängsel, en scen, läktare för åskådare, toaletter och plats för kablar och vattenledningar. Säkerheten är också extremt viktigt och lagstadgad för sådana evenemang med många besökare. Se till att ditt evenemang är godkänt i form av brandskydd om olyckan skulle vara framme..

O.B. Wiik är ett företag som levererar lösningar för dig som ska arrangera ett större evenemang – allt från själva tältet till scener, läktare och säkerhetskontroller. Läs mer här för att ta reda på vad de kan göra för just ditt evenemang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>