Ett lagerhanteringssystem är det som gör att du kan bilda dig en korrekt bild av organisationens inventering. Det är det som gör att personalen hittar rätt delar, inom rimlig tid. Lagerhanteringssystemet ser också till att nya delar beställs i tid, då man har en precis bild av antalet delar på lager.

Man kan emellertid ha behov av lättförståeliga manualer. De kan behövas för att lagerpersonalen kan slå upp detaljer i systemet. Det kan också hända att manualer behövs till annat. De är viktigt att dessa är lättförståeliga och i dessa multikulturella tider är flerspråkiga manualer ett måste. Ett av de viktigaste kraven för att kunna göra bra översättningar är en förståelse för ämnesområdets tekniska bakgrund. Faktum är att en perfekt kombination av tre områden krävs: Ingående kännedom till källspråk, till målspråk samt ämnesområdet. Den sista detaljen är oftast den man missat.

Ha sunt förnuft. Det kommer att finnas instanser där det inte går att översätta ett tekniskt dokument från källspråket till målspråket på grund av bristen på de korrekta tekniska orden. I det här fallet, när det gäller manualer som inte får missförstås, kan översättning av dokument vara något som ska hanteras av en extern instans.

Olika lagerhanteringssystem

Men för att återvända till lagerstyrningssystemen, visste ni att lagerautomater kan spara upp till 90% av utrymmet, jämfört med hyllställ? Ett sådant här system kan även leverera de olika varorna direkt till den som ska plocka varorna. Man spar mycket tid på detta jämfört med att plockaren själv ska runt på lagret och hitta varorna. Det blir även färre fel på det här sättet.

Det kan verka som detta är ett system som är låst till en viss uppsättning, men systemet är tvärtemot ovanligt flexibelt. Det kan anpassas i takt med att ditt företag och därmed lager utvecklas. Vissa lagerautomater går även att leasa – se mere her

Ett lagerhanteringssystem är olika programvara och processer som gör att ett företag har möjlighet att både kontrollera och administrera den verksamhet man har på sitt lager. Från det ögonblick då produkter eller varor går in på lagret och vägen vidare ut. På ett vanligt lager omfattar den processen lagerhantering, plockningsprocesser och revision.

Lagerstyrningssystemen finns i en mängd olika varianter och med olika sätt att implementera. Vilken variant ett företag föredrar, beror vanligtvis på vilka produkter man hanterar, man kanske mest på verksamhetens storlek och komplexitet. Både fristående system och enskilda moduler kan vara aktuella.