Det finns många situationer i både privatliv och arbetsliv då man behöver kommunicera över landsgränserna. Situationerna det kan handla om är till exempel om man söker jobb, köper en fastighet, ska ingå äktenskap, adoptera barn, investera i företag och många andra.

Det är ofta så att det ställs vissa formella krav på en översättning och då kan man inte bara använda sig av den första bästa personen som kan skriva lite på det främmande språket, nej man behöver någon som verkligen behärskar språket i fråga – en auktoriserad översättare.

När kan en auktoriserad översättare behövas

Några exempel på uppdrag som en auktoriserad översättare tar på sig är:

 • Översättningar av originaldokument, som till exempel en lagfart
 • Adoptionshandlingar
 • Köpekontrakt
 • Anställningsansökan
 • Bouppteckningar
 • Marknadsföringsmaterial
 • Offerter
 • Upphandlingar
 • Franchiseavtal

Det finns förstås många andra saker en auktoriserad översättare kan arbeta med, dessa exempel är bara några vanliga.

Tänk på följande när du upphandlar översättningar

När du ska till att upphandla tjänster av en auktoriserad översättare är det en mängd saker du behöver ha i åtanke, om du slarvar med dessa kan du missa de tider som gäller för då dina dokument måste komma fram, du kan komma att behöva betala för mycket och det kan komma att bli missförstånd. Tänk på följande:

 • Kontrollera att de företag du kontaktar verkligen är auktoriserade, det finns register som du kan använda
 • Kontakta många översättare
 • Var noga med att i detalj precisera det jobb du önskar få utfört, missförstånd kan bli svåra att rätta till och detta gäller särskilt då det är bråttom
 • Var ute i mycket god tid
 • Kommunicera med översättaren så att du undviker missförstånd
 • Var tydlig med om det krävs en stämplad översättning. En auktoriserad översättare ska inte ha några problem med en sådan begäran. Stämpeln är viktig i många länder