När man önskar att bli mera miljövänlig, inte bara utåt i sin image, men sådan på riktigt, ja då handlar det om att bli mera miljövänlig i sin vardag. Det handlar om alla de små ting som tillsammans utgör vårt varande på jorden. Ett ställe man med fördel kan starta, och som många inte tänker på, är användningen av tvättmedel till våra kläder. Vi svenskar använder generellt sätt för mycket tvättmedel, dvs. vi överdoserar.  En av orsakerna är att man ofta tvättar på samma sätt som man alltid har gjort, och använder ca. samma mängd tvättmedel som man brukar. Men tvättmedlen man köper i dag är allt mer koncentrerade, och det krävs därför mindre tvättmedel för samma resultat.

Det kan vara krångligt att dosera rätt

Hur mycket tvättmedel som går åt, för att få ett bra tvättresultat, kan vara väldigt varierande. Man kan läsa på packen hur man skall dosera, men det är även olika variabler som påverkar vilken dosering som är optimal. Det handlar dels om hur smutsiga kläderna är, men även vilka material de är gjorda av. Vilken temperatur man tvättar i har också betydning samt mängden av tvätt i en körning. Ytterligare en faktor som har en viss betydning är vattnets hårdhet. Det är alltså inte helt okomplicerat, och många av oss använder därför ”lite extra” för att säkra oss att det blir ordentligt rent.

Moderna tvättmaskiner kan hjälpa dig

Men vad nu om man vill spara tvättmedel, och därmed minska sin påverkning på miljön, men samtidigt tycker att det är för krångligt dosera optimalt enligt ovanför beskrivet? Då finns det lyckligtvis hjälp att hämta! Detta genom att skaffa en av de tvättmaskiner som har en inbyggd funktion för dosering. Detta erbjuds av bland annat tillverkarna Miele, Siemens och Bosch. Dessa tvättmaskiner har alltså funktioner som dels väger mängden tvätt, dels registrerar hur smutsigt det är samt klädernas typ av material. Dessutom tar de hänsyn till vattnets hårdhet som man enkelt ställer in. På så sätt ser tvättmaskinen till att dosera rätt i de olika programmen man väljer. Man behöver alltså bara fylla på tvättmedel, och så sköter maskinen den optimala doseringen själv. Det behöver inte vara svårt att vara miljövänlig.